• 'Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh nói chưa đi đôi với làm'

    'Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh nói chưa đi đôi với làm'

    Trong 2 năm làm bí thư Đà Nẵng, từ những phát ngôn, những hành động ấn tượng, ông Nguyễn Xuân Anh đã khiến người dân Đà Nẵng, thậm chí người dân cả nước đặt nhiều kỳ vọng. Đáng tiếc, sự kỳ vọng đó đã trở thành thất vọng...