Giá xăng tăng lần thứ 5 liên tiếp, vượt mốc 18 nghìn đồng/lít

Thứ Tư, ngày 20/9/2017 16:24


Giá xăng hôm nay tăng lần thứ 5 liên tiếp. Mức điều chỉnh giá xăng RON 92: tăng 319 đồng/lít; Xăng E5: tăng 297 đồng/lít.

Căn cứ vào bình giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 20/9/n là: 67,551 USD/thùng xăng RON 92; 68,038 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 67.117 USD/thùng dầu hỏa; 326.354 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S, Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá xăng dầu.


Giá xăng RON 92 vượt mức 18 nghìn đồng/lít. Ảnh: Internet.

Theo đó, Liên bộ giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu là 110 đồng/lít với xăng khoán, 90 đồng/lít xăng E5, Dầu diesel: 180 đồng/lít; Dầu hỏa: 190 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 185 đồng/lít); Dầu mazut: 100 đồng/kg.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như mục 1 nêu trên, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau:

- Xăng RON 92: tăng 319 đồng/lít;

- Xăng E5: tăng 297 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: tăng 491 đồng/lít;

- Dầu hỏa: tăng 568 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 388 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng RON 92: không cao hơn 18.111 đồng/lít;

- Xăng E5: không cao hơn 17.836 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 14.441 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 13.115 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.536 đồng/kg.

Mức giá mới sẽ được áp dụng từ 15 giờ ngày 20/9.

Nguồn: Báo Đời sống & Pháp luật