Cách lưu video về xem ngoại tuyến bằng ứng dụng YouTube

Thứ Hai, ngày 26/9/2016 8:56


Ứng dụng YouTube cung cấp tính năng cho phép bạn tải về nội dung video khi đang kết nối với mạng Wi-Fi để xem lại trong trường hợp kết nối không có sẵn.

Trước khi đi vào quá trình tải về video, bạn nên biết rằng việc tải video này là hợp pháp. YouTube cấm tải video ngoại tuyến, nhưng cho phép tải video để lưu trữ trên thiết bị của bạn. Video chỉ có thể được lưu vào và xem từ bên trong ứng dụng YouTube chính thức. Tính năng này có sẵn trên cả iOS lẫn Android.

Bên cạnh đó, không phải tất cả video đều có thể lưu ngoại tuyến, bởi nó phụ thuộc vào nội dung của video mà bạn có thể được lưu hay không. Video được gắn sao bảo vệ, chẳng hạn video được tải lên chính thức từ trang của Vevo, hay bất kỳ nghệ sĩ sẽ không thể lưu ngoại tuyến.

Để lưu video về xem ngoại tuyến từ ứng dụng YouTube, bạn cần mở video muốn lưu trong ứng dụng YouTube chính thức. Nhìn ngay dưới khung video bạn sẽ thấy nút Download ở phía bên phải. Nút này sẽ cho bạn biết có hay không khả năng lưu video về xem ngoại tuyến.

Video bên trái có thể được tải về, trong khi bên phải thì không
 


Trước khi đoạn video bắt đầu tải về, nó sẽ yêu cầu bạn chọn chất lượng video muốn tải. Tất cả chất lượng video sẽ được liệt kê trong menu xuất hiện khi bạn nhấn vào nút Download. Một thông báo với biểu ngữ nhỏ xuất hiện ở dưới cùng của ứng dụng sẽ cho bạn biết video bắt đầu được tải về. Nếu nhìn kỹ vào nút Download bạn có thể nhìn thấy một vòng tròn xung quanh nó để hiển thị tiến trình tải.

Quá trình lựa chọn chất lượng video tải về và tiến trình tải về
 


Bạn có thể sử dụng ứng dụng YouTube để xem video được lưu ngoại tuyến. Nếu bạn quyết định trì hoãn hoặc ngăn việc tải về, bạn có thể tạm dừng hoặc dừng lại.

Truy cập tới thẻ hồ sơ cá nhân bạn sẽ thấy một phần có tên Available Offline, nơi bạn có thể xem tất cả các video đã hoặc đang trong quá trình tải về. Để dừng hoặc tạm dừng việc tải về, nhấp vào nút tải xuống bên cạnh một video.

Bạn có thể xem thông tin về video tải về ngoại tuyến trong phần hồ sơ cá nhân

 

Một menu sẽ xuất hiện với tùy chọn để tạm dừng việc tải. Nếu muốn xóa nó, hãy nhấn vào tùy chọn Remove from offline để chặn việc tải xuống và loại bỏ nó từ danh sách ngoại tuyến.

Một điều cần lưu ý là tính năng này có thể được khóa theo khu vực. Nếu bạn không nhìn thấy nó trên thiết bị của mình, nó có thể được áp dụng với quốc gia mà bạn đang truy cập.

Theo Người đưa tin.

Tags